اشتوکهاوزن آهنگساز

دسامبر 27, 2018

مقاله اشتوکهاوزن

اشتوکهاوزن کیست در دهه های شصت و هفتاد ، وقتی گمان می شد كه موسیقی الكترونیك ، تصویر گر آینده استاشتوكهاوزن پیشتاز این مدل […]