دسامبر 21, 2018

++C مثلث خیام

++C مثلث خیام من تو مسئله ی مثلث خیام مشکل پیدا کردم اگه میشه کمکم کنید * – برنامه ای را بنویسید که n […]