دسامبر 15, 2018

گزارش کار های مهندسی شیمی

گزارش کار های مهندسی شیمی گزارشکار شیمی خلاصه گزارش کارآموزی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یکى از شرکتهاى فرعی و عمده شرکت […]
دسامبر 4, 2018

گزارش کار منگانومتری نمک مور

گزارش کار واسه منگانومتری نمک مور در رابطه با تیتراسیون اکسیداسیون و احیا(منگانمتری) و همچنین پرمنگنات پتاسیم kmno2 من هرچه قدر سعی کردم نتونستم […]
نوامبر 14, 2018

دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال

امروز واستون قسمت دوم گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی را واسه دانلود گذاشتم که مربوط به آزمایش تست بارفود ,سيلوانف,بيال و واكنش لوگل دوستان […]