کم کاري تيروئيد در نوزادان

جولای 29, 2018

کم کاري تيروئيد در نوزادان

برنامه های غربالگری برای شناسائی هیپوتیروئیدی نوزادان شیوع هیپو تیرروئیدیسم در نوزادان 1 در 5000-3000 تولد تخمین زده می شود.البته این میزان در برخی […]