کلیه مراکز واکسیناسیون مشمولین در شهر تهران و زمان مراجعه

آگوست 9, 2018

کلیه مراکز واکسیناسیون مشمولین در شهر تهران و زمان مراجعه

کلیه مراکز واکسیناسیون مشمولین در شهر تهران و زمان مراجعه بسمه تعالی با سلام با توجه به لزوم واکسیناسیون مشمولان نظام وظیفه قبل از […]