کسی که دلت رو شکسته

جولای 28, 2018

یه جمله به کسی که دلت رو شکسته

زمان ! به من آموخت که : دست دادن معنی رفاقت نیست … بوسیدن قول ماندن نیست … و عشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن […]