کتاب آمار شلدون راس

نوامبر 18, 2018

دانلود کتاب آمار و احتمال شلدون راس

دانلود رایگان کتاب آمار و احتمال شلدون راس (فارسی) این کتاب جامع رایگان دارای ۴۹۰ صفحه می باشد و ترجمه ی آذرنوش ، بزرگ […]