نوامبر 30, 2018

ژاکوب ریس

نام : ژاکوب نام خانوادگی: ریس تاریخ تولد: 3 / 5/ 1849 تاریخ فوت : 26 / 5/ 1914 بیوگرافی : ژاکوب ریس به […]