آگوست 9, 2018

چاپرون های مولکولی

انواع چاپرون ها چاپرون های مولکولی پروتئین ها مسئول انجام عمده فعالیت های بدن هستند. در گروه اسید های آلی بدن قرار دارند و […]