آگوست 9, 2018

چاه چهل دختران در استان یزد

چاه چهل دختران در استان یزد هزار و چهارصد سال پیش روستانشینان فَهرَج همگی زرتشتی بودند. خبر حمله ی عرب ها را که می […]