سپتامبر 9, 2018

پیدایش دولت

پيدايش دولت 1. نظريه طبيعي يا فطري مهم‌ترين دانشمندي كه مي‌توان در اين زمينه از او ياد كرد ارسطو است. بعضي‌ها از اين نظريه […]