جولای 25, 2018

پنکه سقفی بر عکس می چرخد

پنکه سقفی بر عکس می چرخد پنکه سقفی مون قبلا درست میچرخید .اما سرعتش کم بود .رفتیم یه خازن گرفتیم و نصب کردیم سرعت […]