پنکه سقفی بر عکس می چرخد

جولای 25, 2018

پنکه سقفی بر عکس می چرخد

پنکه سقفی بر عکس می چرخد پنکه سقفی مون قبلا درست میچرخید .اما سرعتش کم بود .رفتیم یه خازن گرفتیم و نصب کردیم سرعت […]