پروژه کارشناسی برق

آگوست 8, 2018

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق

گرايش الکترونيک: (کارشناسی) Electronics (BSc) 1- طراحی لايه MAC برای شبکه های سنسوری بی سيم * 2- طراحی و ساخت و نصب سيستم پردازش […]