پروتکل آميودارون

جولای 23, 2018

پروتکل آميودارون

پروتکل آميودارون نوع فعالیت: پروتکل آمیودارون (ضد آریتمی) اهداف: ·برای کنترل آریتمی بطنی VF- VT به ویژه آنفارکتوس خلفی ، درمان AF و MI […]