پاک کردن محتویات یک متغیر

دسامبر 30, 2018

پاک کردن محتویات یک متغیر

آموزش پاک کردن محتویات متغیر برای پاک کردن در C++ اگر از new استفاده کردین برای پاک کردن حافظه از delete – delete[]  استفاده کنین […]