نوامبر 17, 2018

آموزش نحوه ظاهر کردن recent Items بروی START MENU در ویندوز 7 سون

دستورالعمل کار در ارتفاع مقدمه: كار در محيطهاي صنعتي همواره با مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي همراه است. اين مخاطرات در فعاليتهای مختلف