آگوست 11, 2018

ورم معده (گاستریت)

ورم معده (گاستریت) غذاهاي نفاخ و پرادويه باعث تورم‌هاي شكم مي‌شوند دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله گفت: با توجه به افزايش استرس در […]