آگوست 26, 2018

مقاله VRML چیست

واقعیت مجازی Virtual Reality كه به صورت VRML تلفظ می شود، كلمه ای اختصاری برای Virtual Reality Modeling Language است .همان طور كه حدس می […]