نکات طراحی پارکینگ در معماری

آگوست 6, 2018

نکات طراحی پارکینگ در معماری

نکات طراحی پارکینگ در معماری پارکینگ حداقل دهانه یک پارکینگ 2.5 متر حداقل دهانه دو پارکینگ کنار هم 4.5 متر حداقل دهانه سه پارکینگ […]