نقش رستم کجاست

آگوست 24, 2018

محوطه تاریخی نقش رستم

نقش رستم کجاست محوطه تاریخی نقش رستم نقش رستم یكی از مهم ترین و زیباترین آثار باستانی سرزمین پارس است. این مجموعه در حدود 5/2 كیلومتری […]