دسامبر 18, 2018

آموزش نحوه تنفس کردن در حین نواختن کلارینت

نحوه تنفس در ساز كلارينت خواندن موسيقی موسيقي از آرايش نتها بر يك گروه خط پنج تائي بنام حامل شكل مي گيرد. به ميزان […]