دسامبر 29, 2018

موشک sa5

موشک sa5 سامانۀ موشکی SA-5 یا S-200 در اواخر 1950 به عنوان یک (( پدافند ارتفاع بالای موثر )) و (( پدافند موشکی بالستسک […]
آگوست 23, 2018

آماری از جنگنده ها و تحلیل از نیروی هوایی ایران

با توجه به قدیمی بودن اطلاعات از دوستانی که اطلاعات جدیدی و آمار دقیقی از جنگنده های ایران در اختیار دارن برای تیم سایت […]