معنی زمهرير

آگوست 8, 2018

زمهرير چيست

زمهرير چيست سادات اگر گناهي مرتكب شوند،در روز جزا با آتش عذاب مي شوند يا با زمهرير؟ مقصود از زمهرير چيست ؟و آيا گناه سادات دو […]