آگوست 9, 2018

ناموس یعنی چی؟چه تعریفی از این کلمه دارید؟

ناموس یعنی چی؟چه تعریفی از این کلمه دارید؟ ناموس در لغت فارسی به عفت و عصمت اشاره دارد و در معانی ديگرش کاملا دور […]