دسامبر 9, 2018

معرفی لیفتراک و اجزای آن

لیفتراک در صنعت وقتی باری را بخواهند جابجا کنند که وزنی بسیار بالا دارد از ماشین آلات استفاده می کنند. ماشینی است که درصنعت […]