معرفی رشته خياطی

دسامبر 16, 2018

معرفی رشته خياطی شاخه کار دانش

رشته خیاطی کاردانش و گرایشهای آن رشته خیاطی رشته مهارتی : خیاطی زمینه : صنعت گروه : پوشاک زیر گروه : خیاطی شماره رشته […]