نوامبر 29, 2018

محافظ يخچال و فريزر

محافظ يخچال و فريزر مداري كه در اختيار داريد يك سيستم تاخير ولتاژ 220 ولت است كه در صورت قطع و وصل برق ، […]