آگوست 11, 2018

شکل گیری مثلث پاسکال-خیام

شکل گیری مثلث پاسکال-خیام بسیاری عقیده دارند که مثلث حسابی پاسکال را باید مثلث حسابی خیام نامید و برخی پا را از این هم […]