آگوست 11, 2018

همه چیز درمورد ماکارونی

همه چیز درمورد ماکارونی مواد اوليه ماكاروني 1)آرد : آرد مخصوص براي توليد ماكاروني آرد سمولينا مي باشد كه از آسياب كردن قسمت آندوسپرم […]