فعال‌سازی پیام چندرسانه‌ای

دسامبر 22, 2018

نحوه فعال‌سازی سرویس پیام چندرسانه‌ای همراه اول

آموزش فعال‌سازی سرویس پیام چندرسانه‌ای همراه اول   نحوه فعال‌سازی mms سرویس MMS  سرویس MMS به عنوان نسل بعدی SMS و به منظور برطرف کردن محدودیت های موجود در آن […]