فرمولهای تبدیلات مثلثاتی

جولای 21, 2018

فرمولهای مثلثاتی

تمامی فرمولهای مثلثاتی حال شیفت یافته های کمانها : همچنین برای تکمیل فرمولهای مثلثاتی : فرمولهای تبدیلات مثلثاتی برای tan و برای cot هم میتوان محاسبه […]