نوامبر 27, 2018

مراقبت های قبل و بعد از عمل کله سیستوسکوپی

ارزیابی تحمل عمل: پس از تشخیص نیاز به انجام عمل کله سیستکتومی، بیمار باید از مواردی پرهیز کند دوستان لطفا تجارب و اطلاعات خودشون […]