ژانویه 5, 2019

چه رابطه ای میان عزم و توکل وجود دارد؟

چه رابطه ای میان عزم و توکل وجود دارد؟ توکل در لغت «توکل» در لغت به معنای واگذار کردن کار خویش به دیگری است. […]