نوامبر 22, 2018

چرا هر عددی به توان صفر میشه یک

چرا هر عددی به توان صفر میشه یک سلام.من اینطور میگم: x به توان n ضرب در x به توان صفر برابر x به […]