سپتامبر 10, 2018

شیمی چسب ( مواد چسباننده کاغذ و مقوا )

ساخت و مصرف چسب از گذشته رایج بوده است. در قدیم ، از موادی چون قیر و صمغ درختان به عنوان چسب استفاده می‌کردند. […]