نوامبر 17, 2018

گاهی با یک قطره لیوانی لبریز میشود

گاهی با یک قطره، لیوانی لبریز می شود گاهی با یک کلام، قلبی آسوده و آرام می گردد گاهی با یک کلمه، یک انسان […]
نوامبر 15, 2018

دعا هایی از صمیم قلب برای کسانی که دوستشان داریم

دوستي دارم آيينه تمام نماي عشق، رسمش معرفت، كردارش جلاي روح و يادش،صفاي دلاراي من است پس آنگاه كه كه دست نياز سوي تو […]
نوامبر 15, 2018

شعر درباره ی بازی و کامپیوتر

شعر درباره ی بازی و کامپیوتر كنون رزم Virus و رستم شنو دگرها شنيدستي اين هم شنو كه اسفنديارش يكي Disk داد بگفتا به […]