سپتامبر 1, 2018

همه چیز درباره سکته قلبی

بررسی ها نشان می دهد،افرادی که دچار بیماریهای لثه هستند، چندین برابر دیگران در معرض سایر بیماریها به ویژه حملات قلبی و مغزی قرار […]