سکته قلبی

سپتامبر 1, 2018

همه چیز درباره سکته قلبی

بررسی ها نشان می دهد،افرادی که دچار بیماریهای لثه هستند، چندین برابر دیگران در معرض سایر بیماریها به ویژه حملات قلبی و مغزی قرار دارند.   […]