آگوست 6, 2018

سوسیالیسم چیست

سوسیالیسم چیست؟ سوسیالیسم یا جامعه‌باوری این اصطلاح که از واژه‌ی «سوسیال»، به معنای اجتماعی، در زبان فرانسه، گرفته شده است، معناهای بسیاری دارد، اما […]