ژانویه 11, 2019

سلاح های لیزری چگونه کار می کنند؟

روش کار کردن سلاح های لیزری جنگ ها به طور مداوم در حال تحول اند. هواپیماهای بدون سرنشین مسلح، پوشش های نظامی برای افزایش […]