دسامبر 7, 2018

ریاضی و طبیعت

اگر حشره‌ای می‌تواند با حل سریع و درست یک مسأله‌ هندسی ما را دچار شگفتی کند، می‌توان آن چه ساکنین کندوهای عسل ایجاد می‌کنند […]