جولای 21, 2018

روش کشت پور پلیت

هدف از انجام این آزمایش ، مشخص کردن آلوده بودن یا نبودن ماده غذایی است. –کشت پور پلیت– این آزمایش در کارخانه های صنایع […]