آگوست 11, 2018

روش الایزا (ELISA)

روش الایزا (ELISA) الایزا چیست؟ Enzyme-linked immunosorbent assayمعروف به EIA یک تکنیک بیوشیمایی است يكي از قدرتمند ترين روش هاي آزمايشگاهي براي پي بردن […]