رفلکس های نوزادان چیست

آگوست 2, 2018

رفلکس های نوزادی

رفلکس های نوزادی سیستم عصبی نوزاد در هنگام تولد کاملا تکامل نیافته است ولی درحدی میباشد که بتواند زندگی خارج رحمی را تحمل کند […]