رشته عصبی مچ دست‌

نوامبر 17, 2018

سندرم تونل کارپال یا سندروم کانال مچ

 نشانگان‌ تونل‌ مچ‌ دستی اطلاعات‌ اوليه‌ توضيح‌ كلی نشانگان‌ تونل‌ مچ‌ دستی عبارت‌ است‌ از يك‌ اختلال‌ مربوط‌ به‌ رشته‌های عصبی دست‌ كه‌ باعث‌ […]