دسامبر 3, 2018

کتو اسیدوز دیابتی

کتواسدوز ديابتي (DKA) و وضعيت هيپاسمولار غير کتوني (HHNKS) از عوارض حاد ديابت مي باشند. عمدتاً در مبتلايان به DM تيپ 1 و HHNKS […]