جولای 24, 2018

ديه اعضاي بدن

مجاسبه ديه اعضاي بدن ديه اعضاي بدن مجازاتى كه در جنايت براندامها واعضاى بدن به عهده فرد جنايتكار مى آيد، از آن به (ديه […]