نوامبر 15, 2018

دعا هایی از صمیم قلب برای کسانی که دوستشان داریم

دوستي دارم آيينه تمام نماي عشق، رسمش معرفت، كردارش جلاي روح و يادش،صفاي دلاراي من است پس آنگاه كه كه دست نياز سوي تو […]