آگوست 23, 2018

درمان پا درد با گراز

شکار گراز و گراز درمانی آيا مي دانستيد در ياسوج اگر گرازی به خانه ها ، باغ ها و يا مزارع و … مردم حمله كند و […]