داروها (انتی بیوتیک ها)

آگوست 6, 2018

داروها (انتی بیوتیک ها)

داروها (انتی بیوتیک ها) نئومایسین (نام تجاری: Mycifradin) گروه دارویی: آمینوگلیکوزید گروه درمانی: آنتی بیوتیک شکل دارویی: قرص و محلول خوراکی مصرف در دوران […]